Uddannelsen

Svæveflyvecertifikat
 
For at få et svæveflyvecertifikat skal man igennem en grundig uddannelse.
Uddannelsen til svæveflyver er tilrettelagt af Dansk Svæveflyver Union (DSvU) og godkendt af Trafikstyrelsen. Man skal igennem de samme elementer i svæveflyveruddannelsen uanset hvilken svæveflyveklub, man uddanner sig i.
 
Som nyt medlem i Vestjyllands Svæveflyveklub, starter du uddannelse med at flyve!! Det betyder, at du straks fra starten får oplevelsen af svæveflyvning. På flyvedagene sættes du samtidig ind i øvrige gøremål, som er nødvendige for at få en flyvedag til at fungere.
 
Svæveflyveruddannelsen er meget moderne og bliver jævnligt ændret og tilrettet, så den opfylder kravene til sikkerhed og moderne undervisningsmetoder. Vi forsøger hele tiden at gøre uddannelsen så effektiv som muligt uden, at vi på noget tidspunkt går på kompromis med sikkerheden. Derfor kan vi tilbyde dig en meget moderne og helt "up-to-date" svæveflyveruddannelse.
 
Der er skoling for nye elever hver weekend og på helligdage fra midt i marts til sidste weekend i oktober. Hvis der er ønsker og behov for det, vil blive der arrangeret aftenskoling på en hverdag i de lyse timer.
 
Selve uddannelsen starter i vores 2-sædede fly, Twin Astir, med instruktør i bagsædet efter et sæt skolingsnormer (A-normer). Gradvist læres du op til, at kunne styre og beherske flyet selv, således at du får lært at kunne starte, flyve under forskellige forhold og lande flyet fuldstændigt sikkert.
 
Du kan løbende følge hele din uddannelse i din personlige uddannelseslogbog, hvor alle de enkelte normers formål og forudsætninger er beskrevet. De enkelte instruktører fører de forskellige normers gennemførsel i logbogen med de bemærkninger, der vil være til de enkelte flyvninger gennem uddannelsesforløbet.
 
Først når du har lært at beherske flyet fuldstændigt sikkert, er du klar til din første soloflyvning. Dette er for alle piloter en enestående oplevelse, som aldrig glemmes. Det første mål er nået. Under rolige vejrforhold flyver du så de første 3 soloflyvninger på det to sædet fly, som du jo nu kender og føler dig hjemme i. Herefter lærer du at flyve et ét sædet fly, Single Astir, og skal nu under fortsat instruktørvejledning gennemføre de såkaldte B-normer.
 
Når dette er sket, indstilles der til prøve. Det sker overfor en S-kontrollant som er en svæveflyveinstruktør, som har fået en særlig uddannelse og godkendt af Trafikstyrelsen til, på deres vegne, at godkende dig til svæveflyver-certifikatet.
 
Der er endvidere mulighed for, at skole på et motorsvævefly, hvis det ønskes.
Uddannelsen består af en praktiske og en teoretisk del
 
Svæveflyveruddannelsen er sammensat af en praktisk del og en teoretisk del.Den praktiske del består af to blokke, hvor den første skal bringe dig frem til solo, og den anden frem til den praktiske certifikatprøve.
 
Før du kan indstilles til S-prøven, skal du have bestået en S-teoriprøve. Undervisningen foregår i klubben og i samarbejde med Holstebro Svæveflyveklub i vintermånederne fra januar til april. Der undervises i fagene: Flyvelære, Love og Bestemmelser, Aerodynamik, Meteorologi, Materiel og Instrumentlære samt Menneskelig Ydeevne og Begrænsninger.
 
Efter bestået teoriprøve og den praktiske S-prøve er certifikatet hjemme. Andet mål er nået. Som du kan udlede af ovenstående, varer uddannelsen til S-certifikatet som minimum omkring et år.